Kwaliteit – Tandartspraktijk Goudriaan – Culemborg

Kwaliteit

Tandarts Goudriaan is lid van Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Dit een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en de Nederlandse Antillen. Dit wordt gedaan door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.

Er zijn meer dan 8.000 tandartsen in Nederland. Zij worden door de overheid niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing voor het behoud van hun bevoegdheid. Een registratie in het Kwaliteitsregister Tandartsen is vrijwillig. Het kan dus zijn dan een tandarts niet in het KRT-register staat. Tandartsen die wel in het KRT-register staan, laten zo zien dat zij hun bekwaamheid op peil houden. Het uitgangspunt van het Kwaliteitsregister Tandartsen is dat “lifelong learning” bijdraagt aan kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden. De meest recente scholing van tandarts Goudriaan vindt u in deze link: https://tandartsregister.nl/tandarts-culemborg-goudriaan-j-09021168102-1/

Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Kort samengevat luiden deze:

  • De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
  • De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
  • De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
  • De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
  • De tandarts spreekt Nederlands.

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt hier tijd en aandacht aan.

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Uw tandarts in Culemborg

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op